Tassel Black Onyx

Tassel Black Onyx

150.00
Tassel White Howlite

Tassel White Howlite

150.00
Shine Bright Necklace 20170702_BU_Sarah_Porchetta_034.jpg

Shine Bright Necklace

90.00
Shine Brighter Necklace 20170622-Brass-Unity-Christina-Lange-82.jpg

Shine Brighter Necklace

100.00
The Brightest Necklace

The Brightest Necklace

110.00
Shine Bright Black Necklace EDIT jacq-5.jpg

Shine Bright Black Necklace

90.00
Shine Brighter Black Necklace EDIT jacq-7.jpg

Shine Brighter Black Necklace

100.00
The Brightest Black Necklace

The Brightest Black Necklace

110.00
Rose Gold/White Pearl Necklace
sold out

Rose Gold/White Pearl Necklace

400.00
Silver Brighter

Silver Brighter

300.00
Silver + Diamond Band Necklace

Silver + Diamond Band Necklace

859.00
24k Gold Shine Brighter

24k Gold Shine Brighter

250.00
24K Gold + Diamond Band Necklace

24K Gold + Diamond Band Necklace

899.00
Rose Gold Brighter 20170702_BU_Sarah_Porchetta_016.jpg

Rose Gold Brighter

250.00
Rose Gold + Diamond Band Necklace

Rose Gold + Diamond Band Necklace

899.00
Distressed Brighter 20170702_BU_Sarah_Porchetta_058.jpg

Distressed Brighter

325.00
Distressed + Diamond Band Necklace 20170107_Brass_and_Unity_0058.jpg

Distressed + Diamond Band Necklace

999.00